Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Η παράσταση "Γυναίκες που γίναν ένα με τη γη" σε Θεσσαλονίκη και Αριδαία Πέλλας

Η  εταιρεία τέχνης «Βιολέττα» παρουσιάζει την παράσταση:
Γυναίκες που ’γιναν ένα με τη γη

 Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
9.00 μ.μ., Αριδαία Πέλλας
Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο

και

 Κυριακή 17 Μαΐου 2015
9.00 μ.μ., Θεσσαλονίκη
Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας